Villkor

GDPR

När ni bokar en fotografering hos mig, Nadia Deland Blomberg och By Maizoni, godkänner Ni att era personuppgifter lagras i minst 7 år, alternativt den tid som krävs enligt rådande BFL. Detta krävs för kommunikation, fakturering och bildleverans och de personuppgifter det omfattar är bland annat namn, eventuellt personnr, adress, e-post och telefonnummer. Som kund kan du begära att få dina personuppgifter raderade från arkivet efter 7 år. Om du vill kontrollera eller justera de personuppgifter som lagras om er eller ha mer information om GDPR, kontakta mig via nadia@bymaizoni.com.


Bilderna skapade av By Maizoni omfattas ej av GDPR då de går under kategorin konstnärligt skapande. När ni bokar en fotograferingen av By Maizoni accepterar ni att bilderna som tas kan användas i företagets marknadsföring, tävlingar samt hemsidor som drivs av fotografen Nadia Deland Blomberg. Om det är någon eller några bilder ni vill skall undantas från detta skall det framkomma vid bokning eller snarast efter leverans av bilderna. 


Bilderna och personuppgifterna sparas på dator, extern hårddisk samt via molnlagring. De levererade bilderna sparas i minst ett år så skulle ha något ha hänt med era bilder finns det möjlighet att få dom leverade på nytt.


ÅNGERRÄTTEN

Du har rätt att ångra din bokning inom 14 dagar enligt ångerrätten och få full återbetalning, därefter är bokningen bindande och inte återbetalningsbar. Ångerrätten gäller inte på nedladdningsbara eller framkallade produkter.


BOKNINGSFAKTURA

Summan dras av på slutfakturan. Summan är ej återbetalningsbar, men kan vara innestående vid eventuellt byte av datum på grund av dåligt väder så som regn och storm, eller sjukdom. Om det skulle inträffa något oförutsägbart kopplat till graviditeten så du ej kan genomföra fotograferingen, får du självklart hela summan tillbaka.


OMBOKNING

Vid förhinder hos kunden, kan fotograferingen behållas innestående upp till 6 månader från ordinarie arbetsdatum. Din bokningsavgift garanterar din bokning och betalas inte tillbaka vid förhinder. Fotografen har rätt att boka om fotograferingen vid dåliga väderförhållanden, detta sker senast 6 timmar innan fotograferingens start. Kund är medveten om och accepterar vid bokning att fotografen inte kan styra vädret. Om sjukdom skulle uppkomma så fotografen inte kan genomföra bokningen, ombokar vi, kan inte kund något av de nya föreslagna datumen återbetalas bokningsavgiften.


ANVÄNDNINGSRÄTT

Kund har fri användning i sina egna kanaler i ett redaktionellt sammanhang. Detta betyder att hen får framkalla bilderna som hen önskar, samt använda på internet. Fotografen gör urvalet av bilderna och ingen redigering eller annan typ av bildbehandling får ske på levererade bilder.


EXTRA REDIGERING

Vid önskemål om extra redigering eller retuschering debiteras 220kr/bild. Jag gör ingen typ av retuschering som skulle märkbart förändra en persons utseende så som att förminska/förstora kroppsdelar mm. Önskas däremot att jag retuscherar bort eventuella finnar, tillfälliga sår eller liknande kan jag göra detta.